เสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile)

เสาเข็มขนาดเล็กที่มีขนาดหน้าตัดน้อยกว่า 25 ซม. โดยใช้ปั่นจั่นที่สามารถเข้าพื้นที่ขนาดเล็ก และลดการสั่นสะเทือนขณะทำการตอกเสาเข็ม มีความสะอาด แข็งแรง และไม่สั่นสะเทือนกระทบอาคารข้างเคียง หรือโครงสร้างเดิม