ผลิต ออกแบบ และติดตั้งงาน precast concrete

Precast concrete

ผู้ผลิต ออกแบบ และติดตั้งงานพรีคาสท์คอนกรีต (Precast Concrete) ไม่ว่าจะเป็น ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป, เสา-คานคอนกรีตสำเร็จรูป, พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป, รั้วสำเร็จรูป เป็นต้น ซึ่งควบคุมดูแลโดยทีมงานที่มีประสบการณ์