บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2527 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5,000,000 บาท โดยดำเนินธุรกิจผลิต จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และให้บริการปั้นจั่นตอกเสาเข็มตามคำสั่งซื้อเฉพาะของลูกค้า โดยบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี และเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของลูกค้ามาโดยตลอด ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจดังกล่าวข้างต้น โดยมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 30,000,000 บาท