เสาเข็มเจาะแบบเปียก หรือแห้งเสาเข็มเจาะแบบแห้ง
(Dry-process bored pile)

เป็นการหล่อคอนกรีตในที่ โดยไม่ใช้สารของเหลวระหว่างการะเจาะเสาเข็ม ซึ่งใช้ปลอกเหล็กเป็นตัวป้องกันดินชั่วคราว และถอนขึ้นเมื่อเทคอนกรีตเสาเข็มเสร็จเรียบร้อย สามารถลดเสียงรบกวน และแรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม

เสาเข็มเจาะแบบเปียก
(Wet – process bored pile)

เป็นการหล่อคอนกรีตในที่ โดยมีการเติมสารละลายเบนโทไนท์ (Bentonite) ระหว่างการเจาะเสาเข็ม เพื่อให้คอนกรีตอัดตัวแน่น ซึ่งต้องการรายละเอียดทุกขั้นตอนการทำงาน