ปั้นจั่นตอกบนน้ำ

โดยปั้นจั่นโป๊ะ ซึ่งควบคุมด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์